Najprostsze ludzkie pasożyty - gatunki i choroby, które powodują

komórki pierwotniaka pasożytniczego

Najprostsze organizmy żyjące w zbiornikach wodnych, glebie i powietrzu Ziemi liczą do 15 000 gatunków. Niektórzy z nich to najstarsi mieszkańcy naszej planety. Przez miliony lat, które minęły od pojawienia się pierwszego żywego organizmu, większość pierwotniaków prawie się nie zmieniła. Ale nauczyli się dobrze przystosować do nowych warunków życia i znaleźć sposoby na przetrwanie. Jednym z najbardziej oczywistych sposobów istnienia tych organizmów stało się pasożytnictwo, także w ludzkim ciele.

Pasożytnictwo

Jest to rodzaj złożonej relacji między dwoma stworzeniami, gdy jeden pasożyt wykorzystuje inny organizm jako siedlisko lub zasób pożywienia.

Organizm, w którym żyje pasożyt, nazywany jest żywicielem. Może być trwały, gdy pasożyt przechodzi w nim przez cały cykl swojego rozwoju i pośredni, gdy organizm chorobotwórczy spędza w nim tylko pewien etap cyklu życiowego.

Pasożytnictwo wśród pierwotniaków to rodzaj interakcji, który obejmuje nie tylko życie i pasożytowanie kosztem innych, ale także stanowi zagrożenie dla życia żywiciela, ponieważ wiele rodzajów pasożytów powoduje ciężkie formy chorób u ludzi, zwierząt gospodarskich i płody rolne.

Najprostsze ludzkie pasożyty wybrały prawie wszystkie narządy i układy ludzkiego ciała, rozwijają się dość aktywnie i czasami żyją w nim przez lata. Ta symbioza prowadzi do przewlekłości choroby i zmniejszenia skuteczności procesu leczenia.

Sposoby wejścia do ciała:

 • przez ręce i usta;
 • przez skórę;
 • kontakt;
 • transmisja od matki do płodu;
 • z ukąszeniami owadów, zwierząt;

Kompleksowa nauka badająca zjawisko pasożytnictwa, biologię pasożytów i obszar ich występowania, diagnostykę, metody leczenia i profilaktyki chorób pasożytniczych.

Najprostsze patogenne pasożyty wywołujące różne formy chorób występują niemal wszędzie. Są to woda słodka i słona, ziemia, różne artykuły gospodarstwa domowego i artykuły gospodarstwa domowego, miejsca publiczne. Infekcje pierwotniakowe nazywane są infekcjami pierwotniakowymi lub pierwotniakowymi.

Jakie są najprostsze ludzkie pasożyty

Ciało ludzkie, podobnie jak ciało mniej lub bardziej dużego zwierzęcia, jest bardzo atrakcyjnym obiektem dla pasożytniczych wzorców życia. Oprócz pierwotniaków w ludzkim ciele mogą zasiedlać wielokomórkowe pasożyty (helminty).

W zależności od siedliska najprostsze gatunki mogą być endogenne (żyjące w ciele człowieka) lub egzogenne (wybierając skórę jako miejsce zamieszkania). Czasami, w miarę rozwoju, pasożyty przemieszczają się po ciele, wybierając siedlisko najbardziej odpowiednie dla danego etapu rozwoju.

Mikroskopijne rozmiary i obecność prymitywnej struktury pozwalają najprostszym pasożytom z powodzeniem przetrwać i rozmnażać się w najtrudniejszych warunkach. Wszyscy przedstawiciele tego gatunku charakteryzują się strukturą składającą się z pojedynczej komórki wypełnionej cytoplazmą z płynem wewnątrzkomórkowym, w której wszystkie procesy metaboliczne zachodzą z udziałem organelli (struktury pełniące różne funkcje w celu utrzymania aktywności życiowej)

Funkcje ruchu mogą pełnić przeznaczone do tego wici, rzęski i pseudopodia. Główny proces (żywność) odbywa się na kilka sposobów:

 • połykanie przez usta komórki;
 • opływać z pseudopodia (pseudopodami);
 • wchłanianie przez powierzchnię membrany.

Niesprzyjające warunki mogą stać się sygnałem do powstania cyst odpornych na zewnętrzne środowisko błon. Są one niezbędne, aby najprostsze ludzkie pasożyty mogły przenosić się z jednego żywiciela na drugiego i mogą przetrzymywać więźnia wewnątrz pasożyta nawet przez kilka lat.

Torbiel reprodukcyjna charakteryzuje się tworzeniem cienkiej tymczasowej skorupy, która jest niezbędna dla pierwotniaka na krótki okres podziału.

Ważny!Najprostsze ludzkie pasożyty to czynniki wywołujące infekcje pierwotniakowe: lamblioza, rzęsistkowica, śpiączka, pełzakowata czerwonka, malaria.

Rodzaje pierwotniaków pasożytniczych

Pod względem reprodukcji i ruchu, charakteru żywienia, istnieją 4 główne klasy najprostszych ludzkich pasożytów:

Biczować

Na przykład lamblia, leiszmania, rzęsistki, trypanosomy. Mają wydłużony owalny lub gruszkowaty korpus. Mogą mieć od 1 do 8 wici cienkich wyrostków cytoplazmatycznych, składających się z najdrobniejszych włókienek. Poruszają się z wicią, jakby wkręcając się w przestrzeń przed nimi. Żywią się zarówno poprzez wchłanianie gotowych składników odżywczych, jak i wchłanianie ich przez błonę. Powielanie następuje w większości przypadków przez prosty podział na dwie komórki potomne. Wiciowce mogą żyć w koloniach do 10 000 osobników.

Sporozoanie

Na przykład plasmodia malarii, Toxoplasma z Gondii. Dla przedstawicieli tego gatunku pierwotniaków charakterystyczna jest bardzo złożona ścieżka rozwoju: od nosiciela do ludzkiej krwi, a następnie do wątroby, gdzie pasożyt namnaża się i wpływa na czerwone krwinki. Toksyny reprodukcyjne powodują choroby u ludzkiego gospodarza. W kolejnym cyklu rozwojowym patogeny muszą ponownie przedostać się do organizmu żywiciela, gdzie następuje dojrzewanie komórek męskich i żeńskich oraz powstawanie zarodników. Po dojrzewaniu zarodniki ulegają zniszczeniu, a pasożyt ponownie wnika do organizmu żywiciela. Cykl się powtarza.

Ciliates

Na przykład balantidia. W przypadku rzęsek charakterystyczny jest ruch za pomocą rzęsek. W komórce ciała znajdują się dwa jądra: duże jądro kontroluje wszystkie procesy życiowe, małemu przypisuje się główną rolę w seksualnej stronie istnienia pierwotniaków. Rozmnażanie odbywa się poprzez podzielenie komórki na pół, dla większości przedstawicieli gatunku dzieje się to codziennie, kilka razy dziennie. Pokarm jest wprowadzany do specjalnej wnęki (usta komórki) przez ruch rzęsek, wewnątrz komórki jest przetwarzany przez wakuolę trawienną, a nie strawione pozostałości są usuwane na zewnątrz.

Sarkod

Na przykład ameba to czerwonka. Nie ma stałego kształtu, tworzy wiele pseudopodów, za pomocą których porusza się i chwyta pokarm. Mnoży się przez proste dzielenie. Może występować w kilku postaciach: tkankowej, luminalnej, precystycznej. Forma tkankowa żyje tylko w jelitach chorego. Pozostałe formy można również znaleźć w ciele żywiciela.

Ważny!Pierwotna budowa, powstawanie cyst, najprostszy sposób rozmnażania, mikroskopijne rozmiary, wszystkie te czynniki pozwalają najprostszym pasożytom wniknąć do najbardziej chronionych tkanek ludzkiego ciała i przy braku niekorzystnych skutków stać się źródłem szereg poważnych i czasami trudnych do zdiagnozowania stanów patologicznych.

Jakie choroby wywołują pierwotniaki pasożytnicze

ból brzucha z pierwotniakami pasożytniczymi

Pasożytniczy tryb życia najprostszych drobnoustrojów, oprócz powyższych czynników, ułatwia również ich zdolność do oddychania beztlenowego, chociaż wiele z nich może korzystać z tlenu rozpuszczonego.

Do chorób wywoływanych przez pierwotniaki należą:

Malaria

Główne objawy to ataki gorączki, bóle stawów, wymioty, anemia, drgawki. Może wystąpić powiększenie śledziony. Malaria charakteryzuje się nawracającym przebiegiem choroby, z okresami odpoczynku i zaostrzenia. W zależności od rodzaju patogenu rozróżnia się formy: trzydniowe, czterodniowe i tropikalne. Choroba jest powszechna w Afryce i Azji Południowej. Od wieków, tak jak dzisiaj, głównym środkiem leczniczym była chinina, lek wytwarzany z kory drzewa chinowego. Pomimo stworzenia syntetycznych analogów, zgony z powodu infekcji występują na obszarach bez dostępu do nowoczesnej opieki medycznej.

Pełzakowica (pełzakowica czerwonkowa)

Jest to spowodowane najprostszą pasożytniczą amebą z czerwonkowej klasy sarkodów. Infekcja może być jelitowa i pozajelitowa (rozwój w wątrobie). 7-10 dni po zakażeniu pojawiają się pierwsze objawy: ból brzucha, osłabienie, stan podgorączkowy (do +37, 5°C). Około 10% może rozwinąć ciężką biegunkę ze śladami krwi i śluzu. Co trzecia zarażona osoba ma gorączkę. Charakteryzuje się powiększoną wątrobą, aw niektórych przypadkach ropniem wątroby. Jeśli leczenie nie zostanie rozpoczęte na czas, przedłużająca się biegunka powoduje odwodnienie, osłabienie i wyczerpanie organizmu pacjenta. Wybuchy choroby są typowe dla krajów o gorącym klimacie.

Giardiasis

Choroba wywoływana jest przez najprostszą z klasy lamblii wiciowców. Pasożyty te mają 4 pary wici i krążek ssący, za pomocą którego przyczepiają się do wnętrza jelita cienkiego. Przy zakażeniu pojawiają się objawy: bóle i wzdęcia w nadbrzuszu, dudnienie i nudności, zaburzenia prawidłowego funkcjonowania jelit, zmiany skórne (atopowe zapalenie skóry), nieprawidłowości w funkcjonowaniu pęcherzyka żółciowego, ogólne osłabienie i utrata sił, osłabienie apetyt i sen. Giardiasis jest szeroko rozpowszechniony w regionach o gorącym klimacie w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Leiszmanioza

Chorobę wywołuje pasożyt leiszmani z klasy wiciowców. Głównymi objawami leiszmaniozy skórnej i śluzówkowo-skórnej są zmiany skórne w postaci owrzodzeń. W przypadku postaci śluzówkowo-skórnej może wystąpić obrzęk i deformacja. W rzadkich przypadkach może dojść do śmierci w przypadku zajęcia dróg oddechowych. Postać trzewna charakteryzuje się powiększoną wątrobą i śledzioną, gorączką i anemią. Choroba jest powszechna w 88 krajach, głównie w klimacie tropikalnym i subtropikalnym.

Rzęsistkowica

Chorobę wywołuje pasożyt Trichomonas z klasy wiciowców. Wpływa na układ moczowo-płciowy. Główne objawy u kobiet to swędzenie i pieczenie, przekrwienie zewnętrznych narządów płciowych, obecność wydzieliny o nieprzyjemnym zapachu, czasami może wystąpić dyskomfort podczas stosunku płciowego i oddawania moczu. U mężczyzn w większości przypadków choroba przebiega bezobjawowo, czasami mogą pojawić się bóle podczas oddawania moczu i wydzieliny, mogą pojawić się objawy zapalenia gruczołu krokowego.

Balantidiaza

Czynnikiem sprawczym jest pasożyt z klasy orzęsków balantidia. Charakterystycznym objawem jest ból brzucha, biegunka i wyściółka języka. W ostrych przypadkach choroby możliwy jest wzrost temperatury, objawy ogólnego zatrucia. Infekcja może być również przewlekła, z przerywanymi okresami remisji i zaostrzeń. W skomplikowanych przypadkach możliwa jest perforacja jelit i zapalenie otrzewnej.

Toksoplazmoza

Choroba wywoływana jest przez pasożyta Toxoplasma Gondii, pasożyta sporozoa. Charakterystycznymi objawami choroby są uszkodzenia oczu, układu nerwowego, mięśnia sercowego, powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony. Przebiega głównie w postaci przewlekłej. Często infekcja pierwotna jest bardzo łatwa, pod przykrywką wspólnego ARVI. Potem odporność pojawia się na zawsze, a dalsza infekcja jest niemożliwa. Największe niebezpieczeństwo dotyczy płodu w czasie ciąży: jeśli dziecko przeżyje, to z poważnym uszkodzeniem układu nerwowego i oczu.

Śpiączka

Chorobę wywołuje najprostszy pasożyt z klasy wiciowców, trypanosom gambijski lub rodezyjski. Charakterystycznymi objawami w pierwszym etapie są gorączka, ból głowy i ból stawów. Po 7-20 dniach rozpoczyna się druga faza choroby: zaczynają się zaburzenia percepcji otaczającego świata, zaburzenia koordynacji ruchów, drętwienie i zaburzenia snu. Wybuchy choroby są zlokalizowane w niektórych regionach tropikalnej Afryki, siedliska głównego wektora infekcji muchy tse-tse;

choroba Chagasa

Czynnikiem sprawczym jest pasożyt z klasy wiciowców trypanosoma cruzi. Główne objawy to gorączka, obrzęk węzłów chłonnych, ból głowy i obrzęk w miejscu ugryzienia. Na początkowym etapie objawy choroby mogą być nieobecne, a po 8-12 tygodniach w 30-40% mogą zacząć się rozwijać objawy wtórne: powiększenie komór serca, rozszerzenie przełyku, powiększenie jelito grube. Drugi etap choroby może trwać 10-30 lat po zakażeniu. Infekcja była najbardziej rozpowszechniona w Ameryce Łacińskiej.

Ważny!Większość najprostszych pasożytów wnika do ludzkiego ciała, jeśli nie są przestrzegane podstawowe zasady higieny i higieny osobistej.

Drogi infekcji

Przenikanie dowolnego drobnoustroju do organizmu człowieka może nastąpić poprzez penetrację przez skórę lub naturalne otwory. W przypadku większości pierwotniaków występujących w środowisku metody zarażenia człowieka ograniczają się do czterech najczęstszych:

 1. Kontakt i gospodarstwo domowe. Ta droga infekcji staje się dostępna dla najprostszych organizmów z naruszeniem zasad higieny i higieny osobistej. W końcu większość mikroorganizmów, przechodząc z ciała jednego gospodarza do ciała drugiego, może tworzyć cysty i pozostawać w tym stanie, dopóki nie dostaną się do sprzyjającego środowiska, czyli do wnętrza człowieka. Zakażenie może nastąpić w dowolnym momencie: podczas ściskania rąk, używania cudzych artykułów gospodarstwa domowego (ręczniki, pościel, naczynia), mycia rąk brudną wodą (w oczku wodnym);
 2. Kałowo-ustna (giardioza). W tym przypadku infekcja następuje, gdy pasożyt opuszcza jelita z kałem lub wymiocinami. Jeśli zasady higieny nie są przestrzegane, pasożyt dostanie się do wody, pokarmu lub rąk nowego żywiciela i dostanie się do organizmu. Źle umyte warzywa i zioła również mogą stać się źródłem infekcji, a dla dzieci brudne ręce po zabawie w piaskownicy lub ze zwierzętami;
 3. Poprzez skażoną żywność (toksoplazmoza). Mięso większości zwierząt, zwłaszcza dzikich, może zawierać cysty pierwotniaków pasożytniczych, które przy niedostatecznej obróbce cieplnej dostają się do organizmu człowieka. Zakażenie jest również możliwe przez produkty mleczne, które nie przeszły kontroli sanitarnej, oraz surowe ryby bez wystarczającej obróbki cieplnej;
 4. Zakaźne (malaria, śpiączka). Zakażenie następuje poprzez przeniesienie patogenu przez ślinę nosiciela po ugryzieniu. Choroba jest przenoszona przez zakażone owady bezpośrednio na podatny organizm.

Oprócz głównych metod infekcji, infekcja może wystąpić na kilka innych sposobów, które są znacznie mniej powszechne:

 • Transplacental z penetracją pasożytów pierwotniaków od zakażonej matki przez łożysko do płodu;
 • Hemokontakt, gdy krew zarażona pasożytami dostanie się do organizmu pacjenta (podczas zabiegów medycznych, zastrzyków narkotycznych, podczas stosunku płciowego);
 • Infekcja seksualna następuje tylko poprzez kontakt seksualny.

Zapobieganie

Zapobieganie zakażeniom pierwotniakami to przede wszystkim przestrzeganie wszelkich zasad higieny i higieny. Wykluczenie możliwości zakażenia pasożytami można osiągnąć poprzez rozsądne przestrzeganie szeregu zaleceń:

 • Obróbka cieplna produktów mięsnych, mlecznych i rybnych jest wystarczająca (zgodnie z reżimem termicznym zgodnie z technologią). Szczególną uwagę zwraca się na produkty, które nie przeszły kontroli sanitarnej;
 • Dokładne mycie owoców, warzyw, jagód i ziół, najlepiej wrzątkiem. Jeśli obróbka cieplna jest niemożliwa, zwłaszcza w przypadku karmienia dzieci, lepiej usunąć skórę;
 • Regularne badania lekarskie, zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenie zakażenia pierwotniakami pasożytniczymi;
 • Przestrzeganie jednego partnera seksualnego i odmowa zażywania narkotyków;
 • W profilaktyce infekcji spowodowanej ukąszeniami owadów można zastosować określone środki: stosowanie leków, niszczenie komarów, moskitier i repelentów, eliminację komarów transgenicznych (odpornych na malarię), stworzenie szczepionki.

Ważny!Ogromne znaczenie w zapobieganiu wszelkim infekcjom, w tym najprostszym pasożytom człowieka, ma poziom odporności organizmu. W końcu, jeśli torbiel znajdzie się w niesprzyjających warunkach, w których brakuje jej pożywienia lub komórki odpornościowe nieustannie atakują obcy obiekt, pasożyt albo umrze, albo opuści ciało żywiciela.

Istnieje wiele pokarmów, które są naturalnymi immunostymulantami (czosnek, imbir, brokuły, marchew, zielona herbata), które spożywane w zrównoważony sposób mogą zapewnić organizmowi nieocenioną pomoc we wzmacnianiu odporności.

Ponadto niektóre produkty mają negatywny wpływ na wzrost i rozmnażanie pierwotniaków, zwłaszcza te, które zadomowiły się w przewodzie pokarmowym: kasza ryżowa i pęczak, suszone owoce, pieczone jabłka, olej roślinny, duszone warzywa. Podczas leczenia pasożytów konieczne jest ograniczenie lub całkowite wykluczenie produktów wywołujących procesy fermentacyjne: wypieków i cukru.

Obecnie przemysł farmaceutyczny oferuje wiele drogich leków przeciwpasożytniczych. Jednak ich skuteczne wykorzystanie można osiągnąć tylko w połączeniu ze środkami zapobiegawczymi i przestrzeganiem określonej diety, której skład może skonsultować wykwalifikowany specjalista.

Nie zapomnij o środkach ludowych, sprawdzonych w czasie i wielu pokoleniach. W przypadku połączenia wszystkich metod i metod pod nadzorem lekarza pasożyty będą miały bardzo małe szanse.

Wniosek

sposoby rozmnażania najprostszych pasożytów

Na początku XXI wieku można zauważyć, że ludzkość wiele osiągnęła w rozwoju parazytologii. Wiadomość o nowym odkryciu konkretnego leku jest zawsze chętnie przyjmowana przez osoby, które dziś potrzebują pomocy i leczenia.

Najprostsze ludzkie pasożyty wciąż stanowią poważny problem w wielu krajach, gdzie poziom rozwoju medycyny i społeczeństwa jako całości pozostawia wiele do życzenia. Na naszej planecie jest znacznie więcej miejsc, w których szerzą się choroby takie jak malaria, śpiączka, leiszmanioza i wiele innych. A ludzie czekają i mają nadzieję, że każdy ma szansę żyć bez chorób.

Choroby pasożytnicze w naszych czasach są istotne, wymagają interakcji społecznych we wszystkich sferach życia ludzkiego, mających na celu poprawę opieki medycznej nad ludnością, przestrzeganie zasad i norm higieny osobistej i publicznej, prowadzenie działań profilaktycznych i sanitarno-wychowawczych, sanitarnych naturalnych ognisk organizmów chorobotwórczych.

W chwili obecnej w wielu krajach świata prowadzone są różne badania naukowe z zakresu parazytologii:

 • opracowanie podstaw naukowych i metod monitorowania infekcji zakaźnych i pasożytniczych;
 • badanie cech biologicznych i zmienności czynników sprawczych głównych chorób wywoływanych przez pierwotniaki pasożytnicze;
 • kontrola jakości i bezpieczeństwo środowiskowe produktów mięsnych i rybnych;
 • prowadzenie badań podstawowych w zakresie badania rozwoju patogenów chorób pasożytniczych, ich zmienności genetycznej, ekologii.